Юридична Інформація

Інформація Про Компанію

Rolls-Royce Motor Cars Kyiv

AWT Bavaria LLC

03124, Ukraine, Kyiv, Blvd. Vaclav Havel, 4

Юридична Інформація

Юридична обмовка

BMW Group вдячна вам за інтерес до її продукції і відвідування корпоративного сайту та просить взяти до уваги наступні повідомлення. На цьому сайті вас можуть попросити надати деяку інформацію про себе. Надання інформації такого характеру лишається на ваш розсуд. Подібні веб-сайти підтримуються у багатьох країнах світу, і якщо ви надасте нам яку-небудь приватну інформацію, то вона буде зберігатися відповідно до законів країни, яка підтримує даний сайт. Відповідно, вам варто ознайомитись з положенням про недоторканість приватного життя в конкретній державі.

 

Авторське право

Авторське право належить концерну BMW AG, Мюнхен, Німеччина. Всі права захищені. Текст, зображення, графіка, звукові файли, анімаційні файли, відеофайли та їх композиційне розміщення на сайті BMW Group є об’єктами авторського права та інших прав інтелектуальної власності. Ці об’єкти заборонено відтворювати, транслювати, копіювати для комерційного використання або розповсюдження, а також змінювати або публікувати на інших Інтернет-сайтах. Деякі веб-сайти BMW можуть містити зображення, авторські права на які належать третім особам.

 

Товарні знаки

Якщо не вказано інше, всі товарні знаки на сайтах BMW, включаючи позначення, назви моделей, логотипи та емблеми, належать концерну BMW AG і не можуть бути використані без дозволу власника.

 

Гарантії та обов'язки

Інформація на сайтах BMW Group надана без гарантій будь-якого роду, в тому числі без гарантій придатності до продажу та використанню з якою-небудь конкретною метою. BMW Group не гарантує відсутність порушення прав третіх осіб. Хоча надана інформація вважається точною, вона може містити помилки або неточності. Концерн BMW не несе відповідальності перед ким би не було за понесені втрати, пов’язані з даними матеріалами, крім збитків, викликаних недбалістю або халатністю BMW. BMW Group не несе відповідальності за зміст сайтів, які підтримуються третіми особами і, відповідно, відмовляється від відповідальності за надані на цьому ресурсі посилання на інші сайти.

 

Ліцензії.

BMW Group прагне представити на сайті актуальну та корисну інформацію. Разом з тим концерн BMW зобов'язаний захищати свою інтелектуальну власність, включаючи патенти, товарні знаки та авторські права. Цей сайт не надає ніяких ліцензій або дозволів на використання інтелектуальної власності BMW Group або інтелектуальної власності третіх осіб.

 

Інформація про продукт.

Вся інформація, технічні характеристики та ілюстрації, які містяться на сайті, засновані на останній інформації про продукти. Концерн BMW Group (Мюнхен, Німеччина) лишає за собою право в будь-який час без попереднього повідомлення вносити зміни в кольорову гаму, матеріали, обладнання, специфікації та моделі, і не несе відповідальності за помилки. Подібні зміни можуть вплинути на комплектацію і ціну автомобілів. Компанія BMW дає імена своїм автомобілям відповідно до модельних років згідно законодавства. Дата випуску конкретної моделі може відрізнятися від модельного року на12 місяців і більше.

Деякі з представлених моделей можуть містити обладнання, яке не продається в Україні. Деякі моделі можуть бути показані з обладнанням, яке постачається за додаткову плату. Щоб отримати детальнішу інформацію, зверніться до найближчого офіційного дилера BMW.

Политика Kонфиденциальности

На этом сайте вас могут попросить предоставить некоторую информацию о себе. Предоставление информации подобного рода остается на ваше усмотрение. Если вы предоставите нам какую-либо частную информацию, то она будет храниться в соответствии с законом Закон Укрианы "О защите персональных данных".

Если при согласии на указанные выше цели вы также даете свое разрешение на использование ваших данных третьими лицами, ваши данные также могут быть переданы этим сторонам. Если это не так, ваши данные не будут переданы никаким другим сторонам.

 

Авторское право

Авторское право принадлежит Rolls-Royce Motor Cars Limited. Все права защищены. Текст, изображения, графика, звуковые файлы, анимационные файлы, видеофайлы и их композиционное размещение на сайте являются объектами авторского права и других прав интеллектуальной собственности. Эти объекты запрещено воспроизводить, транслировать, копировать для коммерческого использования или распространения, а также изменять или публиковать на других интернет-сайтах. Некоторые  веб сайты Rolls-Royce Motor Cars Limited могут содержать изображения, авторские права на которые принадлежат третьим лицам.

 

Лицензии

Rolls-Royce Motor Cars Limited стремится представить на сайте актуальную и полезную информацию. Вместе с тем концерн Rolls-Royce Motor Cars Limited обязан защищать свою интеллектуальную собственность, включая патенты, товарные знаки и авторские права. Настоящий сайт не предоставляет никаких лицензий или разрешений на использование интеллектуальной собственности Rolls-Royce Motor Cars Limited или интеллектуальной собственности третьих лиц. 

 

Товарные знаки

Если не указано иное, все товарные знаки на сайте , включая обозначения, наименования моделей, логотипы и эмблемы, принадлежат Rolls-Royce Motor Cars Limited и не могут быть использованы без разрешения владельца.

 

Информация о продукте

Несмотря на то, что мы приложили все усилия к тому, чтобы информация на этом веб-сайте была актуальной и точной, ни мы, ни какое-либо другое официальное представительство Rolls-Royce Motor Cars и другие третьи лица не могут взять на себя ответственность за вашу зависимость от любой информации на этом веб-сайте.

Всегда уточняйте всю указанную на этом веб-сайте информацию в авторизованной дилерском центре Rolls-Royce Motor Cars и уточняйте информацию о характеристиках, технических характеристиках и оборудовании модели автомобиля, а также в случае сертифицированных автомобилей Rolls-Royce с пробегом  актуальную информацию о пробеге перед заказом автомобиля.

Всегда проверяйте условия приобретения каких-либо продуктов или услуг перед принятием каких-либо обязательств.

Вам следует получать  собственные независимые финансовые консультации в отношении любых вопросов налогообложения или бухгалтерского учета, упомянутых на этом веб-сайте.

 

Гарантии и обязательства

Информация на сайтах Rolls-Royce Motor Cars Limited  представлена без гарантий любого рода, в том числе без гарантий пригодности к продаже и использованию с какой-либо конкретной целью. Rolls-Royce Motor Cars Limited не гарантирует отсутствия нарушения прав третьих лиц. Хотя предоставленная информация считается точной, она может содержать ошибки или неточности. 

Ни при каких обстоятельствах Rolls-Royce Motor Cars Limited не несет ответственности перед кем бы то ни было за понесенные убытки, связанные с данными материалами, кроме убытков, вызванных небрежностью или халатностью Rolls-Royce Motor Cars Limited. Rolls-Royce Motor Cars Limited  не несет ответственности за содержание сайтов, которые поддерживаются третьими лицами, и следовательно, отказывается от ответственности за представленные на этом ресурсе ссылки на другие сайты.