Legal information

Company Information

Rolls-Royce Motor Cars Kiev

АВТ Баварія

вул. Богдана Хмельницького, 19-21 (БЦ "Леонардо")
м. Київ
01030

ЮРИДИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Юридична обмовка

BMW Group вдячна вам за інтерес до її продукції і відвідування корпоративного сайту та просить взяти до уваги наступні повідомлення. На цьому сайті вас можуть попросити надати деяку інформацію про себе. Надання інформації такого характеру лишається на ваш розсуд. Подібні веб-сайти підтримуються у багатьох країнах світу, і якщо ви надасте нам яку-небудь приватну інформацію, то вона буде зберігатися відповідно до законів країни, яка підтримує даний сайт. Відповідно, вам варто ознайомитись з положенням про недоторканість приватного життя в конкретній державі.

 

Авторське право

Авторське право належить концерну BMW AG, Мюнхен, Німеччина. Всі права захищені. Текст, зображення, графіка, звукові файли, анімаційні файли, відеофайли та їх композиційне розміщення на сайті BMW Group є об’єктами авторського права та інших прав інтелектуальної власності. Ці об’єкти заборонено відтворювати, транслювати, копіювати для комерційного використання або розповсюдження, а також змінювати або публікувати на інших Інтернет-сайтах. Деякі веб-сайти BMW можуть містити зображення, авторські права на які належать третім особам.

 

Товарні знаки

Якщо не вказано інше, всі товарні знаки на сайтах BMW, включаючи позначення, назви моделей, логотипи та емблеми, належать концерну BMW AG і не можуть бути використані без дозволу власника.

 

Гарантії та обов'язки

Інформація на сайтах BMW Group надана без гарантій будь-якого роду, в тому числі без гарантій придатності до продажу та використанню з якою-небудь конкретною метою. BMW Group не гарантує відсутність порушення прав третіх осіб. Хоча надана інформація вважається точною, вона може містити помилки або неточності. Концерн BMW не несе відповідальності перед ким би не було за понесені втрати, пов’язані з даними матеріалами, крім збитків, викликаних недбалістю або халатністю BMW. BMW Group не несе відповідальності за зміст сайтів, які підтримуються третіми особами і, відповідно, відмовляється від відповідальності за надані на цьому ресурсі посилання на інші сайти.

 

Ліцензії.

BMW Group прагне представити на сайті актуальну та корисну інформацію. Разом з тим концерн BMW зобов'язаний захищати свою інтелектуальну власність, включаючи патенти, товарні знаки та авторські права. Цей сайт не надає ніяких ліцензій або дозволів на використання інтелектуальної власності BMW Group або інтелектуальної власності третіх осіб.

 

Інформація про продукт.

Вся інформація, технічні характеристики та ілюстрації, які містяться на сайті, засновані на останній інформації про продукти. Концерн BMW Group (Мюнхен, Німеччина) лишає за собою право в будь-який час без попереднього повідомлення вносити зміни в кольорову гаму, матеріали, обладнання, специфікації та моделі, і не несе відповідальності за помилки. Подібні зміни можуть вплинути на комплектацію і ціну автомобілів. Компанія BMW дає імена своїм автомобілям відповідно до модельних років згідно законодавства. Дата випуску конкретної моделі може відрізнятися від модельного року на12 місяців і більше.

Деякі з представлених моделей можуть містити обладнання, яке не продається в Україні. Деякі моделі можуть бути показані з обладнанням, яке постачається за додаткову плату. Щоб отримати детальнішу інформацію, зверніться до найближчого офіційного дилера BMW.

Политика конфиденциальности

На этом сайте вас могут попросить предоставить некоторую информацию о себе. Предоставление информации подобного рода остается на ваше усмотрение. Если вы предоставите нам какую-либо частную информацию, то она будет храниться в соответствии с законом Закон Укрианы "О защите персональных данных".

Если при согласии на указанные выше цели вы также даете свое разрешение на использование ваших данных третьими лицами, ваши данные также могут быть переданы этим сторонам. Если это не так, ваши данные не будут переданы никаким другим сторонам.

 

Авторское право

Авторское право принадлежит Rolls-Royce Motor Cars Limited. Все права защищены. Текст, изображения, графика, звуковые файлы, анимационные файлы, видеофайлы и их композиционное размещение на сайте являются объектами авторского права и других прав интеллектуальной собственности. Эти объекты запрещено воспроизводить, транслировать, копировать для коммерческого использования или распространения, а также изменять или публиковать на других интернет-сайтах. Некоторые  веб сайты Rolls-Royce Motor Cars Limited могут содержать изображения, авторские права на которые принадлежат третьим лицам.

 

Лицензии

Rolls-Royce Motor Cars Limited стремится представить на сайте актуальную и полезную информацию. Вместе с тем концерн Rolls-Royce Motor Cars Limited обязан защищать свою интеллектуальную собственность, включая патенты, товарные знаки и авторские права. Настоящий сайт не предоставляет никаких лицензий или разрешений на использование интеллектуальной собственности Rolls-Royce Motor Cars Limited или интеллектуальной собственности третьих лиц. 

 

Товарные знаки

Если не указано иное, все товарные знаки на сайте , включая обозначения, наименования моделей, логотипы и эмблемы, принадлежат Rolls-Royce Motor Cars Limited и не могут быть использованы без разрешения владельца.

 

Информация о продукте

Несмотря на то, что мы приложили все усилия к тому, чтобы информация на этом веб-сайте была актуальной и точной, ни мы, ни какое-либо другое официальное представительство Rolls-Royce Motor Cars и другие третьи лица не могут взять на себя ответственность за вашу зависимость от любой информации на этом веб-сайте.

Всегда уточняйте всю указанную на этом веб-сайте информацию в авторизованной дилерском центре Rolls-Royce Motor Cars и уточняйте информацию о характеристиках, технических характеристиках и оборудовании модели автомобиля, а также в случае сертифицированных автомобилей Rolls-Royce с пробегом  актуальную информацию о пробеге перед заказом автомобиля.

Всегда проверяйте условия приобретения каких-либо продуктов или услуг перед принятием каких-либо обязательств.

Вам следует получать  собственные независимые финансовые консультации в отношении любых вопросов налогообложения или бухгалтерского учета, упомянутых на этом веб-сайте.

 

Гарантии и обязательства

Информация на сайтах Rolls-Royce Motor Cars Limited  представлена без гарантий любого рода, в том числе без гарантий пригодности к продаже и использованию с какой-либо конкретной целью. Rolls-Royce Motor Cars Limited не гарантирует отсутствия нарушения прав третьих лиц. Хотя предоставленная информация считается точной, она может содержать ошибки или неточности.

Ни при каких обстоятельствах Rolls-Royce Motor Cars Limited не несет ответственности перед кем бы то ни было за понесенные убытки, связанные с данными материалами, кроме убытков, вызванных небрежностью или халатностью Rolls-Royce Motor Cars Limited. Rolls-Royce Motor Cars Limited  не несет ответственности за содержание сайтов, которые поддерживаются третьими лицами, и следовательно, отказывается от ответственности за представленные на этом ресурсе ссылки на другие сайты.

How we use cookies

What is a Cookie?

Cookies are text files containing small amounts of information which are downloaded to your device when you visit a website. Cookies are then sent back to the originating website on each subsequent visit, or to another website that recognises that cookie. Cookies are useful because they allow a website to recognise a user’s device. You can find more information about cookies at: www.allaboutcookies.org

Cookies do lots of different jobs, like letting you navigate between pages efficiently, remembering your preferences, and generally improve the user experience. They can also help to ensure that adverts you see online are more relevant to you and your interests.

 

Use of cookies by Rolls-Royce Motor Cars

Within this website cookies are used to facilitate features and functions which improve your browsing experience. They are also used to measure the performance of the site and the ways in which visitors navigate their way around.  No personally identifiable information is collected by the cookies on our sites. 

The below information details the cookies we use, how to prevent these being written and the impact of doing so on your browsing experience.

 

Disabling/Enabling all cookies

You can accept or decline cookies by modifying the settings in your browser. However, you will not be able to use all the interactive features of the site if cookies are disabled.

Most recent web browsers allow control over the cookies saved through the browser settings. To find out more about cookies, including how to see what cookies have been set and how to manage and delete them, visit www.allaboutcookies.org.

 

Disabling/Enabling specific cookies

Rolls‑Royce Motor Cars are working to provide the ability for you to manage your cookie preferences within our website, but this is functionality is currently under development. As an interim step we have detailed below all the cookies set by our websites, their purpose and details of how to opt out where available.

 

More information about cookies

There are four main types of cookies used by websites. These categories are described below, based on the information published in the International Chamber of Commerce Cookie Guide;  

 

Strictly Necessary Cookies – Enable services you have specifically asked for

These cookies are essential in order to enable you to move around the website and use its features, such as accessing secure areas of the website. Without these cookies services you have asked for, like shopping baskets or e-billing, cannot be provided.

 

Performance Cookies – Collect anonymous information on the pages visited

These cookies collect information about how visitors use a website, for instance which pages visitors go to most often, and if they get error messages from web pages. These cookies don’t collect information that identifies a visitor. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. It is only used to improve how a website works.

 

Functionality Cookies – Remember choices you make to improve your experience

These cookies allow the website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced, more personal features. For instance, a website may be able to provide you with local weather reports or traffic news by storing in a cookie the region in which you are currently located. These cookies can also be used to remember changes you have made to text size, fonts and other parts of web pages that you can customise. They may also be used to provide services you have asked for such as watching a video or commenting on a blog. The information these cookies collect may be anonymised and they cannot track your browsing activity on other websites.

Targeting/Advertising Cookies – Collect information about your browsing habits in order to make advertising relevant to you and your interests. These cookies are used to deliver adverts more relevant to you and your interests. They are also used to limit the number of times you see an advertisement as well as help measure the effectiveness of the advertising campaign. They are usually placed by advertising networks with the website operator’s permission. They remember that you have visited a website and this information is shared with other organisations such as advertisers. Quite often targeting or advertising cookies will be linked to site functionality provided by the other organisation.

The tables below explain the cookies we use and why. The information is updated regularly but if a discrepancy is found then please contact us.

COOKIE NAME PURPOSE TYPE DURATION 
Car Configurator RROCXML
SESSIONID
This cookie is needed to identify the user's configurator session within the car configurator system. Strictly Necessary Session Only
EMO VicinityUser This cookie indicates that an annonymised user is actively using the site. This cookie is deleted when the browsing session is closed. Strictly Necessary Session Only
JSESSIONID JSESSIONID This cookie indicates that an annoymised user is actively using the site and is used to measure how many users are visiting the site at any given time.  This cookie is deleted when the browsing session is closed. Strictly Necessary Session Only
Load Balancer Cookies ARPT1
ARPT2a
ASPSESSIONID
CCCRSAQD
These cookies are used to help ensure that the content of your page loads quickly and effectively by distributing the workload across web servers. They are deleted when you close your browser. Strictly Necessary Session Only
Webtrends

WT_FPC  Used for maintaining anonymised session and user identification across the websites sub-domains. Performance 10 Years 
Responsive Anonymously tracks what device type the site is being accessed on (based on screen resolution) - PC / Tablet / Smart phone  Performance 1 Day
ACOOKIE  is used for anonymised cross domain tracking e.g.  Recording if a visitor moves between www.rolls-roycemotorcars.com and pre-owned.rolls-roycemotorcars.com Performance 2 Years

WT_NAVI   
is set in order to track which navigation elements are used when navigating the site (main menu, teaser, footer etc.) Performance Session Only
Google Analytics

__utma Records anonymised data about a users visits to a site including:  first visit (unique visit); last visit (returning visit); Days and Visits to purchase calculations etc.  Performance 2 Years
__utmb 
& __utmc
These cookies work in tandem to calculate visit length. Google __utmb demarks the exact arrival time, then Google __utmc registers the precise exit time of the user. Performance Both expire after 30 mins of inactivity
_utmz notes where an annoyomised  visitor arrived from, grouping the information into type e.g. via a  search engine, social media, direct. This cookie also registers what keyword generated the visit (if relevant) plus geolocation data, to nearest city. Performance 6 Months
__utmv creates  groupings based on anonymised user actions, for example, create a group for all visitors who viewed a particular link or advert.  Performance 2 Years
_ga (Universal Analytics) This cookie is used to store a unique client identifier (Client ID), which is a randomly generated number. Once the ID is generated it's stored in the cookie and is included with each hit / request sent to Google Analytics. This ID is later used by Google Analytics servers to calculate user, session, and campaign data.
The _ga cookie is a first-party cookie that can only be accessed by the domain on which the JavaScript is run.
Performance 2 Years
Brightcove Player BC_
BANDWIDTH
Detects initial bandwidth capability of a visitors computer or device. This cookie helps to significantly improve initial rendition selection for viewing videos. If you disable this cookie, Video Cloud will still detect bandwidth by using the Brightcove Bootloader swf. Without the cookie, this must be done on each player load, consuming more bandwidth and possibly resulting in a poorer quality initial rendition. Performance Session Only
DoubleClick DoubleClick
Tags 
DoubleClick cookies are used to help measure the effectiveness of online advertising campaigns and to try and avoid  repeatedly showing adverts the user has already seen.  The names and numbers of these cookies used on our site will vary, depending upon the number of  advertising campaigns that are active at the time of your visit.

No personally identifiable information is used or stored by DoubleClick cookies.
Targeting/ Advertising 30 Days